Samenwerking met Podotherapeuten

Met onderstaande podotherapeuten heb ik een contract afgesloten, waardoor diabetesvoetzorg in aanmerking kan komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.Geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures. (KRP)
Webdesigner
Sitepublikatie 20 sept. 2008
Voskuilenweg 127 6416 AJ HEERLEN  Tel. 045-5311681    MC de Linde. Lindehof 1 6463 GL  KERKRADE